Sản phẩm: Lõi lọc xác khuẩn  0.2 micron

Tên gọi khác: Lõi lọc tinh, Lõi lọc 0.2 micron

Kích thước:  10 inch