Sản phẩm:      Lõi lọc nước PP

Tên gi khác: Lõi PP, Lõi sợi bông, Lõi bông gòn, Lõi bông nén, Lõi số 1

Xut x:          China

Công dng: Lọc nước, dùng trong máy lọc nước gia đình hãng nào cũng được.