Sn phm:      Lõi lc nước PP 20″

Tên gi khác: Lõi PP 20″, Lõi sợi bông 20″, Lõi bông gòn 20″, Lõi bông nén 20″

Xut x:          China

Công dng: Lọc nước, dùng trong máy lọc nước gia đình 20″ hãng nào cũng được.